PHP voor Beginners

Om PHP te kunnen uitvoeren moet je een server hebben waar PHP op draait als je niet weet of je server php ondersteunt zet dan <? phpinfo(); ?> in test.php en als die het niet doet heb je geen PHP als je nog geen host hebt probeer dan http://www.tripod.lycos.nl/ een prima server om het op te leren maar helaas wel reclame
Deze PHP cursus mag gepubliceerd worden op jouw website op voorwaarde dat je de hele cursus het zelfde houd dus de link naar mijn site mag niet worden verwijderd!!!
Wat leer je?
Tekst typen
Variablen
Formulieren verzenden
Bestanden includen
bestanden wegschrijven
For-lus
Coderen

Tekst typen:
Code:

<?
 echo "Dit is mijn eerste PHP bestand<BR>\n";
?>
Uitleg:

<? Opent een php document
?> Sluit het php document
echo Zegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\n Enter in je broncode zoals mensen die bekijken

Voorbeeld:
Dit is mijn eerste PHP bestand


Variablen:
Code:
<?
 $naam="Jacob Slomp";
 echo "Mijn naam is ".$naam."<BR>\n";
?>
Uitleg:

<? Opent een php document
?> Sluit het php document
echo Zegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\n Enter in je bron code zoals mensen die bekijken
$naam $naam is nu een variable en staat in dit geval op "Jacob Slomp"

Voorbeeld:
Mijn naam is Jacob Slomp


Formulieren verzenden:
Code:
<html>
<form action="forumulieren.php" METHOD="GET">
Vul hier je naam in:<BR>
<input type="text" name="naam">
<input type="submit" value='Geef naam'>
</form>
<?
# isset checkt of naam in de url voor komt ja of nee
# die zin hieronder betekent "als naam is ingevuld dan:"
if(isset($_GET['naam'])){
# de naam komt voor in de url en wordt dus weergegeven 
echo "Deze naam heeft u ingevuld: ".$_GET['naam']."\n";
}
?>
</html>
Uitleg:

<? opent een php document
?> sluit het php document
echo zegt tegen de browser dat hij dit moet weergeven
\n enter in je bron code zoals mensen die bekijken
$_GET['naam'] Haalt uit de url wat er achter naam= staat gebruik bij method=post $_POST['naam']
if if betekend als, dus als dit gebeurt moet hij dat gaan doen
isset isset kijkt of naam= voor komt in je url zo nee dan wordt er niets geecho't
# comentaar

Voorbeeld:
Vul hier je naam in:


Pagina's includen:
Code index.php:
<?
include("home.php");
?>
Code home.php:
Welkom op home
Uitleg:

<? opent een php document
?> sluit het php document
include() stopt een andere pagina in de pagina waar je include aan geeft

Voorbeeld:
Welkom op home


Pagina's wegschrijven:
Code:
<?
$fp=fopen("file.txt","w"); // opent file.txt op te overschrijven
fputs($fp,"Hier je tekst of een variable"); // schrijft tekst weg in file.txt
fclose($fp); // sluit file.txt
?>
Uitleg:

<? opent een php document
?> sluit het php document
fopen opent bestand om te overschrijven (w), bij te schrijven (a) , lezen (r)
fputs schrijft de tekst weg in het bestand
fclose sluit het bestand wat hij geopend heeft

Voorbeeld:
lege pagina


For-lus:
Code:
<?
# zet $i op 0 en wordt elke keer verhoogt tot 10 (0 tm 9)
for($i=0; $i < 10; $i++)
{
# $i word verhoogt met en ook geecho't 
echo " ".$i.". De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10<BR>";
}
?>
Uitleg:

<? opent een php document
?> sluit het php document

Voorbeeld:
0. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
1. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
2. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
3. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
4. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
5. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
6. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
7. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
8. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10
9. De i word elke keer verhoogt van 1 tot 10


Coderen:
Code:
<?
$wachtwoord="JacobSlomp";
# je hebt vele coderings methoden:

echo "md5: ".md5($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "crypt: ".crypt($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "crypt_md5: ".crypt($wachtwoord,crypt_md5)."<BR>\n";
echo "base64_encode: ".base64_decode($wachtwoord)."<BR>\n";
echo "base64_decode: ".base64_encode("SmFjb2JTbG9tcA==")."<BR>\n";

?>
Uitleg:

<? opent een php document
?> sluit het php document
md5 goed om mee te coderen kan niet gedecodeert worden
crypt goed om mee te coderen kan niet gedecodeert worden
crypt_md5 dit ben je nodig voor de .htpasswd
base64_encode() zo zijn plaatjes gecodeert je kunt ze decoderen met base64_decode()

Voorbeeld:
md5: 1880097f60a11d31f6ebb69829457872
crypt: $1$m2tzBmk8$RrnmgIAHgi4NQxFZSh9wz0
crypt_md5: crbohpzHUv1XM
base64_encode: SmFjb2JTbG9tcA==
base64_decode: JacobSlomp


Deze PHP Cursus is geschreven door Jacob Slomp bezoek ook mijn website
Dit is onderdeel van JS-Systems

Valid HTML 4.01!